xe y tế lưu động

Ngày 05/01/2016 bộ phận kinh doanh Công ty đã làm lễ bàn giao 02 xe y tế lưu động cho khách hàng tại nhà máy công ty.

Xe cứu hỏa phúc hương

Ngày 15/01/2015 Công ty tổ chức lễ bàn giao toàn bộ 02 xe cứu hỏa, PCCC cho khách hàng

Bàn giao xe Hino FG thùng kín cho khách hàng

Ngày 05/01/2016 Đại diện phòng kinh doanh công ty đã bàn giao xe Hino FG thùng kín cho khách hàng.

Đoàn thanh niên công ty tổ chức giao lưu bóng đá

Ngày 13/3/2016 Đoàn thanh niên công ty tổ chức giao lưu bóng đá giữa các bộ phận trong công ty