Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong ngành cơ khí giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế và nâng cap chất lượng cuộc sống con người Việt Nam.

Tầm nhìn

Trở thành biểu tượng quốc gia trong nghành cơ khí giao thông vận tải.